Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2013

LifeIsBrutal

October 27 2012

LifeIsBrutal
Reposted fromrysuj rysuj viazoladkowaostra zoladkowaostra
LifeIsBrutal
4872 2343
LifeIsBrutal
3840 a6e2

when i should start to learn.
LifeIsBrutal
LifeIsBrutal
LifeIsBrutal
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viazoladkowaostra zoladkowaostra

That feeling you get when you hear a song you love that you haven't heard in a long time.

justgurdy:

First, you’re like:

Then, you’re like:

Reposted fromzuuu zuuu viazoladkowaostra zoladkowaostra
LifeIsBrutal
kurwa no nie
Reposted fromnikotyna nikotyna viazoladkowaostra zoladkowaostra
LifeIsBrutal
 W życiu przeżywa się tylko dwie miłości prawdziwe:
pierwszą, która umiera, i ostatnią, od której się umiera - niestety.
— "Powrót do źródeł czasu" - Proceente & J.Nowicki / A.Dumas
Reposted fromspero spero viazoladkowaostra zoladkowaostra
LifeIsBrutal
Ci, co śnią za dnia, wiedzą o wielu rzeczach niedostępnych dla tych, co śnią tylko nocą.
— Edgar Allan Poe
Reposted frommarysia marysia viazoladkowaostra zoladkowaostra
LifeIsBrutal
7342 c046
Reposted fromlifesucks lifesucks viazoladkowaostra zoladkowaostra
LifeIsBrutal
LifeIsBrutal
5488 3c09
Reposted frommakemyday makemyday viazoladkowaostra zoladkowaostra

March 01 2011

LifeIsBrutal
6485 10eb
Reposted fromlugola lugola
LifeIsBrutal
Reposted fromgranini granini
LifeIsBrutal
Reposted fromNanaya Nanaya

February 27 2011

LifeIsBrutal
3919 e062

February 21 2011

LifeIsBrutal
4428 093f
No i się rozpłakałem ;{

February 18 2011

LifeIsBrutal
Sytuacja może i wygląda nieciekawie,
ale ja bym się jeszcze nie poddawał.
Trzymaj się swoich marzeń!
(...)Liczy się to, co masz w sercu!               - Zack Fair
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl